Нюра Н. Берг: Зомби-апокалипсис. Генеральная репетиция годовщины революции гидности

25.10.2016

Зомби-апокалипсис. Генеральная репетиция годовщины революции гидности

Через несколько дней лучшие представители украинской политической нации встретят свой профессиональный праздник. Широко, креативно, жутко – все как мы любим.

Opublikowano Teksty bieżące | 1 komentarz

DEBATA Z WIODĄCĄ FORMACJĄ

Trudność, a dodatkowo jeszcze ważniejsza sprawa, moralna i historyczna odpowiedzialność lewicy rewolucyjnej polega na zachowaniu tradycji rewolucyjnego ruchu robotniczego. Zachowanie tej tradycji jest na wagę utrzymania ciągłości walki o emancypację ludzkości od wyzysku właściwego społeczeństwom kla…
dyktatura.info
Komentarze
Roberto Cobas Avivar
Roberto Cobas Avivar Jest to tekst pełen nieporozumień na poziomie zarówno teorii marksowskiej wartości pracy, jak i politycznego pojmowania emancypacji społecznej spod władzy kapitału. Dogmatyczne ujęcie postulatu „dyktatury proletariatu” jako – ” demokracji robotniczej, mającej charakter dyktatury awangardowej części szeroko pojętego świata pracy” – doprowadza do sprzecznego stawienia postulatu z istotą pojęcia i praktyki demokracji w sensie marksowskim. Dyktatura robotnicza, raz robotnicy w posiadaniu władzy – mija się z istotą demokracji jako atrybutu socjalizmu (nie odgrywa tutaj roli czy, jak mawiają „komuniści” stalinowscy a nawet trockiści ma miejsce to „w fazie przejściowej władzy robotniczej). Stwierdzenie, spośród wielu innych, jakoby demokracja burżuazyjna „odzwierciedlała interesy drobnomieszczańskich warstw i grup społecznych, wyzyskiwanych przez kapitał, ale – w porównaniu z robotnikami – utrzymujących się z udziału w podziale zawłaszczonej wartości dodatkowe” stawiają duży znak zapytania nad jakością merytoryczną takich wywodów. Rozmywa się tu np. istota klasowego społeczeństwa kapitalistycznego. Wypowiedź jakoby wyzyskiwani przez kapitał pracownicy, ale którzy w porównaniu z robotnikami utrzymują się z podziału wartości dodatkowej – świadczy o nie zrozumieniu podziału klasowego empirycznie biorąc zgodnie ze źródłem dochodów utrzymania. Stawianie zaś problem własności prywatnej kapitału w terminach własności środków produkcji jest jednym z najbardziej jaskrawych nieporozumień istoty teorii wartości Marksa. Można stawiać wiele zarzutów temu tekstowi. Zostawiam go dla tych, którzy z pewną wiedzą o teorii walki klas i sprzecznościach kapitalistycznego sposobu produkcji będą w stanie krytycznie przeczytać go.
Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

Нюра Н. Берг: Аллилуйя! Депутаты Верховной Рады избавились от крепостной зависимости и выкуплены из рабства

22.10.2016

Аллилуйя! Депутаты Верховной Рады избавились от крепостной зависимости и выкуплены из рабства

Этот шутовской кунштюк в исполнении СБУ, которая вернула в Киев белорусский самолет, угрожая поднять в воздух истребители, мог бы показаться очередным симптомом глубокой шизофрении украинской власти.

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

STAWKA HISTORYCZNA

STANOWISKO GRUPY SAMORZĄDNOŚCI ROBOTNICZEJ

Trudność, a dodatkowo jeszcze ważniejsza sprawa – moralna i historyczna odpowiedzialność lewicy rewolucyjnej polega na zachowaniu tradycji rewolucyjnego ruchu robotniczego. Zachowanie tej tradycji jest na wagę utrzymania ciągłości walki o emancypację ludzkości od wyzysku właściwego społeczeństwom klasowym i możliwości przejścia od prehistorii do historii człowieczeństwa, co jest takim lewicowym odpowiednikiem koncepcji „końca historii”, czyli spowodowania w skrócie, że bezklasowe relacje między ludźmi przestaną być czymś kwestionowalnym.

Walka toczy się o tę stawkę historyczną.

Współczesną formację lewicową, po rozpadzie ZSRR i tzw. bloku wschodniego, zdominował konflikt między tradycją stalinowską a trockistowską, w wydaniu poststalinowskim i posttrockistowskim. Problem w tym właśnie, że ten konflikt został przekształcony w rozłam, który nie polega wyłącznie na odpowiedzi na pytanie historyczne o to, która z tradycji okazała się słuszniejsza w praktyce. Ten spór, w takim ujęciu, wygasłby wraz z rozpadem ZSRR i bloku. Problem jednak w tym, że ewolucja obu nurtów tradycji została podporządkowana oddziaływaniu trzeciej siły politycznej, czyli burżuazji z jej instytucjami politycznymi, w tym, przede wszystkim – instytucją demokracji.

Opublikowano Teksty bieżące | 10 komentarzy

POGRZEB „MOTOROLI”…

Po śmierci Arsenija Pawłowa „Motoroli” oglądam wywiad z jego kamratem – Michaiłem Tołstychem „Giwim”. Odgraża się, że dokona bezlitosnej zemsty itd., itp. – za „największego bojownika w dzisiejszym świecie”. Mówi, że Motorola bronił swej własnej ziemi. Zagadnięty, że Motorola pochodził z Rosji, odpowiada, iż Donbas to rosyjska ziemia, a Pawłow był Rosjaninem, „i to wszystko”. Dalej, seriozno: „Gdyby flaga rosyjska znalazła się na Księżycu”, to też byłaby to ziemia rosyjska, „i bronilibyśmy tej ziemi przed obcymi – nie dbamy o to, przeciwko komu występujemy. Jeśli jest tam flaga rosyjska – to jest to nasza ziemia. To wszystko”.
Dowcipniś – niestety, dowcipniś z karabinem…

Opublikowano Teksty bieżące | 3 komentarze

PARTIA TYSIĄCA LAJKÓW

 Z cyklu „Jaja jak czerwone berety”
Za wasze zdrowie!
 
Deklaracja Ideowa Partii Socjaliści opublikowana została pod koniec kwietnia. 1 maja założyciele odnotowali wielki sukces propagandowy – ponad „600 polubień w ciągu 48 godzin”. Stan na 19 października nie jest już tak imponujący – 1058 lajków na fejsie tej partii z nóg nie zwala.
Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

Иван Овсянников: Левые между патриотами и западниками

Люди, называющие себя в России левыми, не составляют единого сообщества. И дело тут не в групповой конкуренции (хотя её, конечно, хватает). Левых разделяет ментальный, политический и идеологический разлом, который делит всё российское общество не на правых и левых, богатых и бедных, а на условных «патриотов» и условных, за неимением лучшего слова, «западников» («западник» в моем понимании — совсем не то же самое, что «прозападный», это скорее носитель западной политической культуры).

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj