APEL KOMITETU OBCHODÓW 100. ROCZNICY REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ

Jeszcze w 100 lat od swojego wybuchu, Rewolucja Październikowa stanowi punkt odniesienia dla samookreślenia się różnych tendencji na lewicy. Dla jednych jest ona początkiem nowej epoki, wydarzeniem, które otworzyło drogę dla władzy proletariatu, rozpoczynając pierwszą po Komunie Paryskiej próbę budowy socjalizmu. Dla innych jest to początek autorytarnej drogi, która w przyszłości doprowadziła do zbrodni stalinizmu i skompromitowała ideę socjalistyczną.

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | 14 komentarzy

NEOSTALINOWCY WCHODZĄ NA KONTROLOWANĄ PRZEZ UKRAINĘ CZĘŚĆ DONBASU

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

DWUGŁOWY SMOK NIE UDŁAWI SIĘ SWOIM OGONEM

Z cyklu „Jaja jak czerwone berety”

Niektórzy pewnie powiedzą, że zjadamy już własny ogon. Z ich perspektywy graniczy to z pewnością. Niemniej to nie nasz ogon – tylko, powiedzmy, KKE, a ściślej jednego z odłamów ruchu poststalinowskiego. Paweł Kotras i Dawid Jakubowski, bo o nich tu mowa, zauroczeni są tym wiodącym, ortodoksyjnym odpryskiem ruchu komunistycznego, stalinowskiej, czy jak kto woli, marksistowsko-leninowskiej proweniencji. Nie robi to na nas większego wrażenia, zwłaszcza że staramy się wywrzeć  stosowny wpływ na polskich neostalinowców, uwzględniając wszystkie odłamy.  Problem w tym, że ogon ten – obojętne: nasz czy nie nasz? – próbuje kręcić psem, mając nas, dajmy na to, za włóczęgów odstających nieco od głównego stada. A tu masz – trafiła im się para kundli z charakterem, ułożonych w nieznanej im szkole walki.

Jakbyś na to nie spojrzał wszystko kręci się wokół stalinizmu, trockizmu, leninizmu czy marksizmu. Odkąd to jednak ogon kręci ułożonym, bojowym psem z dwoma głowami z piekła rodem – raczej z zaświatów – choćby nawet o wyglądzie wyleniałego kundla z przyciętym ogonem? To się nie zdarza. Przyszyć taki ogon zwyczajnie się nie da – odrzuty murowane.

Prezentowana poniżej dyskusja z profilu Stowarzyszenia Marksistów Polskich przybliża nam opisane wyżej realia, aż nazbyt dosadnie. Na koniec dowiecie się, że ogon ten jest nie dość, że żywy, to jeszcze nieco smrodliwy. Czymś takim można się zatruć.

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | 2 komentarze

Как боролись рабочие. Некоторые приёмы

забастовка в РИ

Как боролись рабочие. Некоторые приёмы.

Немецкий военный писатель Клаузевиц в своей книге «О войне» много раз указывал на то, что невозможно предусмотреть все возможные ситуации в бою или на войне. И поэтому нельзя написать для солдата и офицера инструкции на все случаи военной жизни. Он справедливо замечал, что «…в практических искусствах листья и цветы теории не следует гнать слишком вверх, но держать их возможно ближе к их родной почве – реальному опыту».

Борьба рабочих с предпринимателями есть практическое искусство войны, в котором каждый опыт предшественников имеет большую ценность для следующих поколений рабочих. Ценность реальных исторических событий состоит в том, что рабочие сегодня могут применить готовые приёмы и находки русских дореволюционных рабочих. А также могут обдумать эти приёмы и находки и на их основе изобрести новые способы борьбы с капиталистами.

Обратимся к историческому опыту.

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

С. Осипов, М. Иванов: О штрафах, удержаниях и других «хитростях» буржуазии

щтрафы и вычеты из зарплатыБуржуазии всегда изыскивала способы самого разнообразного ограбления рабочих. Одним из самых излюбленных ею и ранее, сто и более лет назад, и сейчас, являются штрафы и разного рода удержания со своих наемных работников.

Чтобы понять корни этого явления и как с ним можно бороться рабочим, обратимся немного к истории нашей страны.

В начале 20-го века это была Российская Империя, царство самодержавной монархии и активно растущего промышленного капитализма.

Перед нами фотокопия редкого документа. Это июльский разворот расчётной книжки за 1906 год, принадлежавшей ткачихе Александре Фёдоровне Питолицыной с фабрики буржуя Бурилина, что располагалась в городе Иваново.

Рк 1906 гВникнем в таблицы. Вычеты и штрафы занимают в них главное место. За испорченный материал, за неисправность в работе станков, за дни болезни, которые безжалостно зачислялись в графу прогулов, — за всё это работница должна была платить своей трудовой копейкой.

Вот видим, что «за порчу миткаля» с неё удержали в общей сложности 50 копеек. Что это за «порча миткаля»? Это обрыв ниток утка и образование узелков в ткани. А ведь обрыв ниток и образование узелков на 90% зависели от степени износа и исправности ткацкого станка, качества пряжи и полуфабрикатов, и лишь на 10% — от личного умения ткачих.

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

Борис Кагарлицкий: Будет ли революция в России? Социально-экономический анализ. Лекция Б. Кагарлицкого в Красноярске

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

МИХАИЛ ДЕЛЯГИН – ИТОГИ НЕДЕЛИ

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj

NIM WSTANIE ŚWIT

Drodzy koledzy i koleżanki!

Jeśli pozwolicie, chciałabym poruszyć jeszcze jedną kwestię, która trochę nam się zapodziała w ferworze dyskusji, a mianowicie kwestię  konferencji. Zdanie Przewodniczącego SMP znamy:

„Co do konferencji: obiecywaliście – środowisko warszawskie, największe – że zorganizujecie. To świetnie, organizujcie. Kto będzie mógł, to weźmie udział. Ja oczywiście wezmę. Ale taka konferencja będzie miała sens nawet jak nie odbędzie sie na stadionie narodowym i bez tłumów. Bo będzie to jedyna taka konferencja w całej Polsce i jedna z nielicznych w Europie.Nawet jak kameralna.”

Oczywiście, pełna jasność: nie spodziewamy się tłumów na konferencji. Nie wydaje się jednak, aby miała to być jedyna taka konferencja w Polsce (nawet w Warszawie), a jeśli chodzi o Europę, to obchody roku Rewolucji już zasadniczo trwają (począwszy od odnotowania Rewolucji Lutowej), w różnej formie, trochę jest planowanych, a w listopadzie zapewne będzie gorąco. W Rosji niemal codziennie coś się dzieje w tej kwestii – złożoność walki politycznej, w którą wchodzą siły nie tylko lewicowe, ale także, np. prorządowe, usiłujące do pewnego czasu (obecnie, przy idących protestach społecznych, staje się to coraz trudniejsze) spacyfikować nastroje prorewolucyjne poprzez politykę „pojednania”, pokazujemy na bieżąco na stronie Dyktatura.info. Wszystkie te obchody ujawniają zasadniczy kryzys lewicy, o czym J. Kochan także wspomina w swoim liście.

Czytaj dalej

Opublikowano Teksty bieżące | Skomentuj